Min Familie

Slægten

"Ulleruphøj på Fredericia Nørremark

Daniels Jacob Devantier Honoré's hustru Ingrid Cecilie Sørensen kom fra "Ulleruphøj" på Fredericia Nørremark, og hendes forfædre på fædrene side havde primært deres virke i Ullerup, Bredstrup og Vejlby Sogne.


Ingrids fædrene slægt kan føres tilbage til en Cort Rytter, som  i 1755 blev gift med pigen Barbara Iensdatter hvis far var gårdmand Jens Nielsen Bjerrisgaard fra Vejlby

Min forskning tager udgangspunkt i min farfar Daniel Jacob Devantier Honoré, som levede fra 1906-1956. Han var den sidste "ægte" huguenot i min gren af Honoré-slægten, da han giftede sig ud af den Reformerte slægt med Ingrid Cecilie Sørensen.


Reformert Kirke i Fredericia

Min hustru Helle Bertelsens slægt stammer fra egnen omkring Thisted. Mange af forfædrene havde deres virke i Hjardemål Sogn. Forskningen i hendes slægt tager udgangspunkt i hendes farfar Peter Wilhelm Bertelsen og hans kone Thora Christine Mortensen. Han var bagermester rundt omkring i Jylland, senest ved Dampbageriet i Fredericia.

Bertelsen slægten kan føres tilbage til Henrik Bertelsen, som er født i 1675 i Skyum ved Thisted.

Helles mor Ulla Larsens slægt kan føres tilbage til Jens Jensen i Sarup, Ræhr Sogn ved Thisted. Han fik en søn Laurs eller Lars Jensen Sarup, som dermed er stamfader til hendes slægtsnavn Larsen.