Slægtsnavne

Slægten

Hvor kommer slægtsnavnene fra ?

Familien Honoré flygtede fra Frankrig til Brandenburg nord for Berlin, hvor de etablerede den Reformerte Koloni i Gross Ziethen.

Sammen med fjorten andre fransk-reformerte familier (huguenotter) kom Pierre Honoré med sin familie til fæstningsbyen Fredericia den 29. september 1719. De kom fra Uckermarcht i Brandenburg, hvortil familierne var flygtet i 1697 som følge af forfølgelsen af huguenotterne (calvinisterne) i Frankrig og Belgien. Tidligere havde familierne boet i kurfyrstendømmet Pfalz.

Familien Bertelsen havde deres virke i omegnen af Thisted, hvor de befandt sig med handel og transport. Senere blev nogle af drengene i Bertelsenslægten uddannet bager, og de flyttede  fra egnen og via bl.a. Ålborg og Århus kom de til området omkring Horsens og Fredericia

Slægtsnavnet Hørlyck kommer til Vamdrup, da datteren Frederica Louise fra gården "Hørlykke" i Skrydstrup giftede sig med Hans Jessen Friis i Vamdrup, og de gav deres første søn navnet Peder Hørlyck.

Peder Hørlyck var proprietær på "Bastrupgaard" i Vamdrup som gik i arv gennem flere generationer.